Home

Op 1 juli ging de gewijzigde diabetesconventie in voege. Zo komt er een nieuwe meettechnologie en wijzigen de groepen van de conventie.

Wist u dat die nieuwe overeenkomst voor de tweede lijn ook een impact heeft op de zorgtrajecten diabetes type 2? Groepen 1, 2 en 3 met onderverdelingen verdwijnen en er komen nieuwe groepen bij.

  • Groep A: type 1 diabetes
    • recht op volledige terugbetaling van sensoren of glycemiestrips (keuze tussen 140 strips/maand bij klassieke vingerprikmethode of 25 strips per maand en sensoren)
  • Groep B: type 2 diabetes met complexe injectietherapie
    • recht op terugbetaling van 120 strips bij klassieke vingerprikmethode of gedeeltelijke terugbetaling bij de sensormethode
  • Groep C: personen die tijdelijk worden opgenomen in de conventie (bv.kanker)
    • recht op 25 strips of gedeeltelijke terugbetaling sensormethode